3 april, 2018

Fototävlingen Guldbävern

Härmed bjuds du in till att delta i Härnösands Fotoklubbs och Västernorrlands Museums fototävling Guldbävern.

Vi förlänger deadline till 31/10 2018 för att möjliggöra alla skolor och andra att under hösten skicka in sina bidrag till tävlingen. Prel tid för utställning blir då v1 2019.

Tema för tävlingen är Vara den jag är

Mångfald innebär att olikheter är en tillgång för individen och samhället. Alla ska ha möjlighet till ett gott liv efter sina egna förutsättningar, känna glädje och stolthet, ha inflytande och möjlighet att utvecklas både som individer och i gemenskap med andra. Men många kan inte vara så som de är eller vill vara. Det kan ha sina orsaker i kön, ålder, social bakgrund, kultur, etnicitet, sexuell läggning, kroppsliga variationer och funktionshinder. Att inte få vara den jag är innebär att livet får stora begränsningar och i värsta fall kan kännas utan mening.

I denna fototävling försöker vi med våra bilder bidra till att från så många personliga aspekter som möjligt visa på både hinder och lösningar. Deltagande bilder i fototävlingen ska ha anknytning till följande frågeställningar med utgångspunkt från ovanstående beskrivning:

1. Hur skulle jag (eller den/personerna jag vill visa) vara om jag/de fick vara de vi är?
2. Vad är det som hindrar mig eller någon annan från att vara de vi är?
3. Vad skulle kunna göras för att jag eller någon annan ska kunna vara de vi är?

Senast 2018-10-31 kl 18.00 ska du ladda upp dina bilder (minst 500kb, max 1MB stor) och fylla i formuläret med kontaktuppgifter. Du får delta med högst 3 bilder. Skriv ett par rader om motivet i meddelandefältet, och om vilka tankar du haft kring bilden. Skriv också hur du skulle vilja använda ett resestipendium. Om du är en av dem som väljs ut att gå vidare kommer vi att kontakta dig under vecka 23 för att be dig skicka in en text på högst 150 ord som beskriver vad du vill förmedla med dina bilder. De som utses som finalister kommer att delta i utställning på Västernorrlands Museum preliminärt under vecka 1 2019. 

Jury: 
Berndt Arell (Fotografiska), Tuulikki Koivunen Bylund (Kultursamverkan Svenska kyrkan, tidigare biskop i Härnösands stift), Björn Grankvist (fotograf Västernorrlands Museum), Anki Grip (ordförande Härnösands Fotoklubb), Stefan Magnusson (projektledare Vara den jag är) och Linda Maria Thompson (fotograf, lärare bildjournalistik Mittuniversitetet).

Priser: 
Guldbävern (förstapris): Resestipendium på 10 000 kr, Guldbäver och diplom.
Silverbävern (andrapris): Resestipendium på 5 000 kr, Silverbäver och diplom.
Bronsbävern (tredjepris): Resestipendium på 2 500 kr, Bronsbäver och diplom.
Publikens pris, genom omröstning från besökare på utställningen.

Mer information och regler hittar du härFototävlingen Guldbävern inbjudan