Januari, februari och nu mars

Tiden går så fort och vi är snart framme vid klubbens tredje klubbträff. Det blir ju årsmötet.
Året började annars med januariträffen då vi samlades för att titta på våra kameror. Då bildades tre grupper utifrån vad man hade med sig; Canon, Nikon och Sony. Man fick lära sig en hel del matnyttigt så det var en välbesökt träff.

Andra träffen var en bildsnackarträff vilken också blev ganska väl besökt. Vi samlades i klubblokalen och pratade om egna och andras bilder. Det är en av de saker som medlemmarna i vår klubb är särskilt intresserad av. Bildanalys är väldigt utvecklande. Och kul!

Vi ses på årsmötet!

Ordförande